travel-one

İnsanlık tarihinin en köklü geleneklerinden biri olan Masonluk, asırlar boyunca oluşturduğu birikimle çok kapsamlı bir bilgi alanı oluşturur. Bu bilgi alanının birçok boyutu olsa da üç ana eksenle ifadesi mümkündür:

  • Masonluğun tarihi;
  • Masonluğun toplumsal etkileri;
  • Masonluğun düşünsel temelleri.

Bu eksenlerin her birinin barındırdığı geniş konular yelpazesiyle Masonluk, tarihten sosyolojiye, siyaset biliminden felsefeye uzanan birçok disiplinin ilgi alanındadır. Başka bir deyişle Masonluk sosyal bilimler için ilginç ve zengin bir araştırma konusudur. Şunu da not etmek isterim ki Masonluğa düşünsel bir ilgi duymak için mason olmak gerekmez. Nitekim, Masonluk araştırmaları, bugün dünyada çeşitli akademik platformlarda mason olan ve olmayan araştırmacılar tarafından birlikte sürdürülmektedir.

Masonluk benim de akademik ve düşünsel ilgi alanımda. Araştırmalarımın bulgularını kitaplar veya bilimsel makaleler vasıtasıyla yayınlıyorum. Ayrıca, bilgimi ve yorumlarımı masonlarla ya da kamuoyuyla paylaştığım konuşmalar da yapıyorum. Bunlardan bazılarını, ilgi çekebileceği, faydalı olabileceği ümidiyle burada paylaşıyorum.